HISTORIE

‘Chippendale Flygel’, © Andreas Christensen flygler

Tilpasning og fornyelse
Andreas Christensen Flygel- og Piano startede sin fabrikation i 1912 på Nørrebrogade nr. 100 i København, Danmark. I 1916 flyttede fabrikationen til større lokaler på Australiavej 5-7, med et moderne udstillingslokale på Nørrebrogade 47. Den første produktionen blev her varetaget af 15 medarbejdere. Andreas Christensen var en moderne og fremsynet forretningsmand, lige fra produktionsmetoder til indkøb af store mængder råmateriale der kunne sikre en stabil produktion. I 1918 valgte virksomheden at bygge en ny fabrik beliggende på Nørrebro hvor 140 medarbejder tog sig af den voksende produktion. Bygningerne findes stadig, men ejes ikke længere af firmaet.

Moderne design
Andreas Christensen var som sagt fremsynet, og gjorde brug af datidens bedste designere og arkitekter. Heriblandt arkitekt maa Torben Christensen og arkitekt maa A. Skjøt-Pedersen.

PH’s design for lampeproducenten Louis Poulsen

Andreas Christensen havde gentagne samarbejde med arkitekt og samfundskritiker Poul Henningsen, PH, hvilket førte til produktion af en lang række flygler og pianetter. Mest kendt blev hans design til det nytænkende og moderne flygel PH Flyglet i 1937 der bar hans initialer, på samme vis som hans PH-Lampe fra 1926 for lampefabrikanten Louis Poulsen

Billedet er fra Andreas Christensen Pianofabrik på skovtur, 1918. Han selv er placeret til venstre i billedet, stående ved siden af manden med hat i hånden, og tæt ved, i lyst tøj, hans gode ven forfatteren Martin Andersen Nexø der var inviteret med på skovturen (kilde: Arbejdermuseet)

Udvalgte flygler fra Andreas Christensen

Udvalgte Pianoer fra Andreas Christensen:


Filmklip fra ‘Det begyndte ombord’ (1937) hvor PH flyglet optræder i Kaj Ewans orkester med bl.a Erik Tuxen og Leo Mathisen (Leo the Lion), med Gull-Mai Norin og Peter Malberg danser.

Reklamer